Faber: noun (from Latin) - artisan, craftsman, architect, creator, maker, forger, smith

Om Faber

Faber är ett ungt fastighetsbolag grundat på gamla värderingar med målet att utveckla vackra och ändamålsenliga bostäder. Vi levererar genomtänkt arkitektur med hög kvalitet och har alltid siktet inställt på att skapa långsiktigt nöjda och återkommande kunder. 

Ordet faber betyder på latin skicklig hantverkare, och vad kunde passa bättre som namn när en välkänd arkitekt tillsammans med ambitiösa samarbetspartners grundar ett fastighetsbolag. 

Faber bedriver för närvarande projektutveckling i Stockholm med omnejd, dels för försäljning i bostadsrättsform och dels för egen förvaltning. Vi är aktiva i projekt från tidiga detaljplaneskeden till att utforma bygg- och inredningskoncept i projektens slutskeden. Ibland avyttrar vi projekt och bedriver samverkansprojekt och ibland står vi själva för hela processen från första skiss till nyckelfärdig bostad.

Resultatet av våra strävanden blir till omtyckta hem med karaktär – vi kallar det en byggnadskultur att vara stolt över. 

Investeringar och markförvärv

Samarbetspartners

Vi strävar alltid efter att etablera kvalitativa och långsiktiga samarbeten för att säkerställa bästa möjliga projekt. Därför väljer vi våra samarbetspartners med stor noggrannhet. Vi undersöker deras erfarenheter, kompetenser och affärsmodeller för att säkerställa att de är en bra match för oss och våra kunder. Detta innebär ökad konkurrenskraft, ökad innovation och ökad kostnadseffektivitet, samtidigt som det kan hjälpa båda parter att expandera sina verksamheter och nå ut till nya marknader, allt i syfte att skapa projekt som håller den kvalitetsnivå Faber eftersträvar.

Markförvärv

Vi på Faber är aktiva inom bostadsutveckling och söker ständigt efter nya möjligheter att förvärva byggrätter för byggnation av både småhus och flerfamiljshus. Vi förvärvar även mark där detaljplanearbete är inlett eller nära förestående. Är du en privatperson som söker hjälp och stöd i detaljplanprocessen? Vi kan bistå dig med vår samlade erfarenhet och garantera dig kostnadseffektiv exploatering, samtidigt som vi tillsammans med dig och kommunen utformar förutsättningarna så du känner dig trygg under hela processen. Med vår mångåriga erfarenhet av olika steg i bostadsutveckling och våra långvariga relationer med marknadens aktörer, är vi en trygg och långsiktig partner. Tillsammans skapar vi ett affärsupplägg som passar just dina behov, ett projekt som är anpassat efter din fastighets förutsättningar.


Andreas

Andreas Martin-Löf en av Sveriges mer namnkunniga arkitekter, uppmärksammad för sin förmåga att tänka nytt vad det gäller boende och bostäder. Från komplicerade konverteringar av historiskt värdefulla byggnader till radikala lösningar för modulärt bostadsbyggande har han visat att han kan och är beredd att förnya den svenska bostaden. Andreas har ritat Sveriges högst belägna bostäder i Karlatornet i Göteborg men är som mest nöjd när han får till det vackra i det enkla. 

 


Ahmed

Ahmed Galijasevic har en gedigen fastighetsutvecklingsbakgrund med höga chefs- och ledarroller på både Skanska och NCC. Med ett analytiskt tankesätt och en lång erfarenhet från framgångsrika och lönsamma utvecklingsprojekt bidrar Ahmed till att förverkliga Fabers vision tillsammans med våra samarbetspartners.


Kontakt

Allmänna förfrågningar

+46 8 87 37 44
mail@faber.se


Registrera